Svim građanima Poreča na raspolaganju je novo izgrađeno reciklažno dvorište na odlagalištu Košambra, te mobilno reciklažno dvorište koje je krajem prosinca 2018. godine započelo obilaziti sva porečka naselja.

Za odlaganje selektivnog otpada odnosno papira, stakla, plastike, metala građanima Poreča na raspolaganju je 99 eko otoka, a uskoro će ih biti ukupno 152.

Svi korisnici u obiteljskim kućama u prvoj podjeli dobiti će svoj vlastiti zeleni spremnik za MKO sukladno volumenu koji su iskazali u Izjavi te plavi spremnik u kojemu će se sakupljati papir i karton. U drugoj turi podjeli građani će dobiti još i žuti spremnik u kojemu će se sakupljati plastika i metal te oni građani koji su u Izjavi izrazili želju kompostiranja otpada dobiti će i komposter.
– Za korisnike koji će koristiti zajedničke spremnike – set spremnika sastojati će se od 1 spremnika za MKO, te 3 spremnika za selektivni otpad u kojemu će se odvojeno sakupljati papir
i karton, plastika i metal te staklo.

Reciklažno dvorište Košambra

Reciklažno dvorište je ograđeni i nadzirani prostor namijenjen odvojenom prikupljanju, razvrstavanju i privremenom skladištenju manjih količina otpada do trenutka kada će ih ovlaštene tvrtke obraditi ili zbrinuti.

Pravilnim odvajanjem i odlaganjem otpada dobivamo korisnu sirovinu koja nam omogućuje recikliranje i ponovnu uporabu.

Reciklažno dvorište opremljeno je spremnicima za odlaganje različitih vrsta korisnog otpada koja su označena nazivom i ključnim brojem otpada sukladno Zakonu. Građani koji dovezu korisni otpad u reciklažno dvorište javljaju se radniku na vagi koji upisuje njihove podatke i vrstu otpada, te ih upućuje na mjesto odlaganja.

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta je svakodnevno

 • Zimi: od 7:00 do 17:00 sati (nedjeljom zatvoreno)
 • Ljeti: od 7:00 do 19:00 sati (nedjeljom od 7:00 do 13:00 sati)

Kontakti:

Usluga Poreč d.o.o.

U reciklažnom dvorištu Košambra dozvoljeno je odlaganje slijedećih vrsta otpada:

 • Ambalaža od plastike
 • Plastika
 • Ambalaža od drva
 • Ambalaža od metala
 • Metali
 • Višeslojna ( kompozitna ) ambalaža ( tetrapak )
 • Staklena ambalaža
 • Staklo
 • Odjeća
 • Jestiva ulja i masti
 • Krupni glomazni otpad
 • Fluorescentne cijevi
 • Baterije i akumulatori
 • Ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima
 • Prazne tlačne posude
 • Odbačena električna i elektronička oprema koja sadrži opasne komponente

SPREMNIK ZA PAPIR I KARTON

Papir se može reciklirati i do 7 puta!

Da bi to ostvarili važno je pravilno razdvojiti otpad i u spremnik za papir (označen PLAVOM bojom) odložiti novinski i uredski papir, časopise, kataloge, prospekte, bilježnice, svu papirnatu i kartonsku ambalažu, ali NE i Tetrapak ambalažu, plastificirani papir, „masni“ (zauljeni) papir, fotografije, pelene i sl. Prije odlaganja važno je ukloniti eventualne metalne i plastične dijelove, foliju, ljepljive trake, sve što nije papir ili karton te „spljoštiti“ ili usitniti ambalažu na što manji volumen.

SPREMNIK ZA STAKLO

Staklo se može reciklirati neograničeno puta!

Da bi to ostvarili važno je pravilno razdvojiti otpad i u spremnik za staklo (označen ZELENOM bojom) odložiti staklene boce, staklenke, staklene čaše, ali NE prozorsko, medicinsko i automobilsko staklo, staklenu ambalažu kemikalija i zapaljivih tvari, kristal, ogledala, porculan, keramiku, žarulje ili neonske svjetiljke…
Prije odlaganja važno je isprazniti staklenu ambalažu od sadržaja te ukloniti čepove i poklopce.

SPREMNIK ZA PLASTIKU, METAL I TETRAPAK

U svijetu se reciklira manje od 10% plastike!
ZELENI VRTNI I BIO OTPAD

Zeleni otpad nastao orezivanjem stabala, grmova, loze, košnjom trave ili slični vrtni otpad, kao i određeni kuhinjski otpad ekološki je najprihvatljivije kompostirati u vlastitim dvorištima. Ukoliko zeleni otpad niste u mogućnosti samostalno kompostirati ili ga imate previše za svoj komposter, možete ga dovesti u reciklažno dvorište ili ga odložiti u bio vrećice koje se mogu kupiti u uredu za korisnike komunalnog poduzeća Usluga Poreč d.o.o.

MJEŠANI KOMUNALNI OTPAD

Odnosi se na sitan kućanski otpad: onečišćene vrećice za pakiranje hrane, onečišćeni papir i folija za omatanje hrane; onečišćeni papirnati ubrusi i maramice, britvice za brijanje, spužvice, vrećice od usisivača, otpad od metenja, opušci, ulošci, pelene i sl.

TEKSTIL   –    Više od 50% korištenog tekstila može se reciklirati!

 

Tekstil možemo odnijeti u najbliži spremnik za tekstil ili u reciklažno dvorište.

OPASNI OTPAD I
ELEKTRONIČKA OPREMA

Baterije lijekovi, akomulatori, boje i lakovi,
maziva i motorna ulja opasan su otpad!

Opasnom niti elektroničkom otpadu nije mjesto u kontejneru za komunalni otpad, ali ni u prirodi.

Opasan otpad, kao i električne alate, informatičku i telekomunikacijsku opremu, kućanske uređaje, tonere za pisače, rasvjetna tijela i dr. odlažemo u reciklažnom dvorištu ili možemo kontaktirati tvrtke ovlaštene za prikupljanje opasnog otpada ili elektronskog i električnog otpada.

A ŠTO JE S GLOMAZNIM ILI GRAĐEVINSKIM OTPADOM?

Beton, cigla, crijep, gipsani materijali, razni izolacijski materijali, keramičke pločice, sva kupaonska, kuhinjska i vrtna oprema, podne obloge, dječja oprema, namještaj i ostali glomazni otpad – rolete, žaluzine, tende, ljestve, nosači za zavjese, vrata, prozorski okviri, dekorativni predmeti, veća sportska oprema, radijatori, tapete, daske za glačanje, okviri za sušenje rublja i sl. – sve što se NE smije odlagati u spremnike za papir, staklo, plastiku može se odložiti u reciklažnom dvorištu.

 

Napoomena:

 • U reciklažno dvorište može se dovesti samo građevinski otpad iz kućanstva i to do 400  kg godišnje!
 • Predaja glomaznog otpada u reciklažno dvorište za fizičke osobe do 3 m3 je besplatno, ostalo se plaća
 • Glomazni otpad sakuplja komunalno poduzeće s obračunskog mjesta korisnika usluge jednom godišnje do 3 m3 besplatno. Usluga se ostvaruje pozivom na broj 052 555 728

Karta s eko otocima

Na području djelovanja komunalnog poduzeća Usluga Poreč d.o.o. ukupno je postavljeno 310 eko otoka za odvojeno prikupljanje stakla, papira i plastike.

U spremnike s natpisom:

 • PLASTIKA odlaže se ambalaža od pića, mlijeka, jestivog ulja, octa, deterdženta, omekšivača, šampona, kozmetičkih proizvoda, PVC folija, plastične vrećice i slična plastična ambalaža, MET ambalaža (limenke), tetrapak.
  Ne odlaže se ambalaža motornih ulja, pesticida, herbicida, insekticida i sl. Tu vrstu ambalaže potrebno je odložiti u spremnike u reciklažnom dvorištu.
 • STAKLO odlažu se staklene boce (od vina, alkoholnih pića, sokova i sl.), staklene boce od zimnice, staklene čaše i slična staklena ambalaža.
  Ne odlaže se prozorsko, medicinsko i automobilsko staklo, kristal, ogledala, keramika, porculan, žarulje, ambalaža kemikalija i zapaljivih tvari.
 • PAPIR – odlaže se novinski i uredski papir, časopisi, katalozi, prospekti, bilježnice, papirnata i kartonska ambalaža, knjige i sl.
  Ne odlaže se tetrapak ambalaža, plastificirani papir i metalizirani papir.

 

Pozicije na mapi pronađite ovdje: