Naziv projekta: UKORAK S PRIRODOM


Opis projekta:

Projekt “Poreč-Parenzo, Ukorak s prirodom – Razvrstaj ne odustaj” realIzira se u sklopu izobrazno – informativnih aktivnosti o održivo gospodarenju otpadom sufinanciranog iz OPKK. Projekt je namijenjen građanima I gostima Poreča, kao I poslovnim subjektima koji posluju na području grada Poreča.

Svrha intenzivnih komunikacijskih aktivnosti je podizanje svijesti građana o važnosti održivog gospodarenja otpadom za svakog pojedinca, ali u konačnici za poboljšanje socio-ekonomskih čimbenika društva u cjelini. Rezultati će se pozitivno odraziti na gospodarstvo i društvo projektnog područja, kroz stvaranje novih poslova direktno proizašlih kroz provedbu aktivnosti projekta, smanjenje onečišćenja okoliša koje će pozitivno utjecati na djelatnosti kao što su turizam i poljoprivreda te zdravlje i poboljšanje kvalitete života stanovništva.

Predviđene aktivnosti:


1. Vodič (brošure) o sprečavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada, ponovnoj uporabi predmeta, kompostiranju;
2. Letci za strane turiste o održivom gospodarenju otpadom
3. Letci o održivom gospodarenju otpadom
4. Plakati o održivom gospodarenju otpadom
5. Radijske emisije o održivom gospodarenju otpadom
6. Internet podstranica o održivom gospodarenju otpadom
7. Javne tribine o održivom gospodarenju otpadom
8. Kostimirani igrokazi o održivom gospodarenju otpadom
9. Edukativne slikovnice/bojanke o održivom gospodarenju otpadom
10. Obilježavanje datuma vezanih uz zaštitu okoliša

Promidžba i vidljivost u provođenju projekta:


1. Bilježnice
2. Kemijske olovke
3. Platnene torbe
4. Set bojica

Cilj projekta:

Građanima i dalje nedostaju osnovne informacije o gospodarenju otpadom (GO), a informativni materijali formom i sadržajem ne prate dinamiku promjena u sektoru GO. Građani pritom imaju nejasnu sliku o svojoj ulozi u cjelovitom sustavu GO. U projektu će se educirati i informirati 100% stanovnika JLS na temu održivog GO, sprječavanja nastanka otpada, odvojenom prikupljanju komunalnog otpada, kućnom kompostiranju i ponovnoj upotrebi predmeta.

Očekivani rezultati:

Stečeno znanje građani će primijeniti pri promjeni svojih svakodnevnih životnih navika i usvojiti važnost odgovornog postupanja s otpadom za socio-ekonomski održivi napredak svog okruženja. Provedba Programa doprinosi ispunjenju općeg cilja projekta, tj. podizanju svijesti građana o važnosti učinkovitog gospodarenja otpadom što će rezultirati poželjnim postupanjem građana s otpadom i u konačnici dovesti do smanjenja količine otpada odloženog na odlagališta. Provedbom projekta 100% stanovništva će biti informirano i educirano o održivom gospodarenju otpadom.

Ukupna vrijednost projekta: 559.979,02 HRK
Razdoblje provedbe projekta: Ožujak 2019. - Veljača 2020.

Kontakt osobe za više informacija.

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV
tel: 052 431 160, 052 451 099
fax: 634 346
e-mail: komunalni.odjel@porec.hr