1. lipnja 2019.

Obilježavanje datuma vezanih uz zaštitu okoliša

U Poreču je 22.5. 2019. godine u dvorani Veli Jože upriličena manifestacija obilježavanja Dana prirode. Dan prirode prvenstveno je namijenjen porečkoj djeci predškolske i školske dobi. […]
1. lipnja 2019.

Radijske emisije o održivom gospodarenju otpadom

U programu Radija Centar – Poreč, 21. svibnja realizirana je sponzorirana emisija na temu održivog gospodarenja otpadom. Stručni gosti predstavili su projekt Razvrstaj – ne odustaj […]
1. lipnja 2019.

Plakati o održivom gospodarenju otpadom

Na području grada Poreča na četiri lokacije postavljeni su informativni plakati koji pozivaju na manifestaciju obilježavanja Dana prirode gdje je, među ostalim, jedna od tema bila […]
1. lipnja 2019.

Vodič za poslovnu javnost

Na adrese poslovnih subjekata na području Poreča, zajedno s računima za komunalne usluge koje je isporučilo poduzeće Usluga Poreč d.o.o., poslano je 1 300 vodiča o […]