VODIČ O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM

Na adrese poslovnih subjekata na području Poreča, zajedno s računima za komunalne usluge koje je isporučilo poduzeće Usluga Poreč d.o.o., poslano je 1 300 vodiča o odgovornom gospodarenju otpadom.

VODIC ZA POSLOVNU JAVNOST 1
VODIC ZA POSLOVNU JAVNOST 2