PLAKATI O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM

Na području grada Poreča na četiri lokacije postavljeni su informativni plakati koji pozivaju na manifestaciju obilježavanja Dana prirode gdje je, među ostalim, jedna od tema bila i održivo gospodranje otpadom. Oglasna kampanja na 4 plakata bila je realizirana u razdoblju od 11- do 27 svibnja 2019. godine.