LETAK O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM

Stanovinicima Poreča su, zajedno s računima za komunalne usluge isporučene od strane Usluge Poreč d.o.o., isporučeni i letci kojima se u sklopu programa Razvrstaj – ne odustaj , Poreč – Parenzo – Ukorak s prirodom građanima Poreča komunicira važnost održivog gospodarenja otpadom. U sklopu projekta je 4 puta isporučeno po 11 500 letaka zajedno s računima za komunalne usluge, a tematski letci zahvaćaju teme održivog gospodarenja otpadom – SPREČAVANJE NASTANKA OTPADA, PONOVNA UPORABA, ODVAJANJE OTPADA TE KOMPOSTIRANJE. Navedeni letci isporučeni su svim građanima Poreča s računima za komunalne usluge u ožujku, lipnju, rujnu 2019. te u siječnju 2020.

letak-raccolta
u korak s prirodom letak drugi 1
u korak s prirodom letak drugi 2
letak-kompostiranje
u korak s prirodom letak prvi 1
U korak s prirodom letak prvi 2