LETAK O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM

Stanovinicima Poreča su, zajedno s računima za komunalne usluge isporučene od strane Usluge Poreč d.o.o., isporučeni i letci kojima se u sklopu programa Razvrstaj – ne odustaj , Poreč – Parenzo – Ukorak s prirodom građanima Poreča komunicira važnost održivog gospodarenja otpadom. Zasad je u dva navrata isporučeno po 11 500 letaka zajedno s računima za komunalne usluge, a tematski letci zahvaćaju dvije teme održivog gospodarenja otpadom – SPREČAVANJE NASTANKA OTPADA te PONOVNA UPORABA. Navedeni letci isporučeni su svim građanima Poreča s računima za komunalne usluge u ožujku te lipnju 2019.